LA INSCRIPCIÓ HA FINALITZAT / LA INSCRIPCIÓN HA FINALIZADO