empresa
gesport neix amb la voluntat de donar una resposta especialitzada i eficaç a les necessitats actuals en el marc tant de la professionalització esportiva com de la dinamització turística.

Els seus programes estan adreçats principalment als municipis dotats d’una potent infraestructura hotelera. Els projectes desenvolupats per Gesport (Gestió Esportiva del Maresme SCP) estan orientats a aconseguir sinèrgies entre els esdeveniments esportius i el món del comerç i el turisme local, a aprofitar les noves oportunitats que s’hi poden generar i a dotar de total professionalització tant l’organització d’esdeveniments com la gestió d’instal.lacions.